MELD EEN KIND AAN ALS ZORGVERLENER

terug naar overzicht
Home > Wensen > Zorgverleners > Meld een kind aan als zorgverlener
Je kent als arts, pedagogisch medewerker of verpleegkundige in een ziekenhuis of zorginstelling, als geen de kinderen om wie het gaat. Of zij in staat zijn een wensvervulling mee te maken. En zo ja, wanneer. Bovendien ontmoeten jullie in de dagelijkse praktijk de kinderen, die in aanmerking komen voor een wensvervulling. Niet zomaar een dagje uit, maar een onvergetelijke belevenis in een wereld, die alleen begrensd wordt door de fantasie van het kind. Als zorgverlener kun je hen daartoe de kans geven door deze kinderen aan te melden.
 

Make-A-Wish Nederland ontvangt de aanmelding namelijk graag via een zorgverlener. Deze aanvragen bevatten vaak direct concrete informatie over de medische situatie van het kind in kwestie. Dit kan het aanmeldproces versnellen.

Wanneer komt een kind in aanmerking voor een wens?

De doelgroep van Make-A-Wish Nederland bestaat uit kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte. Om jullie goed te informeren en teleurstellingen te voorkomen hebben wij de voorwaarden op een rij gezet.

  • het kind heeft een levensbedreigende ziekte
  • het kind woont of verblijft in Nederland
  • het kind is minimaal 3 en maximaal 17 jaar oud
  • het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen door Make-A-Wish Nederland

Het kind heeft een levensbedreigende ziekte. Wat Make-A-Wish Nederland daar onder verstaat is een ziekte die leidt of kan leiden tot een beperking van de levensverwachting. Of het kind in aanmerking komt voor een wensvervulling wordt bepaald aan de hand van een opgestelde medische lijst. Make-A-Wish Nederland behoudt zich het recht voor om zelf te beoordelen of een aangemeld kind tot onze doelgroep behoort. De medische lijst en eventueel een beoordeling van onze medische commissie in overleg met de behandelend arts is daarbij doorslaggevend. 

Het kind heeft een niveau van functioneren van een 3-jarige. Dat betekent voor Make-A-Wish Nederland dat het wenskind heel bewust uit het proces van ziek zijn en behandelingen gehaald kan worden. Vandaar dat de ondergrens qua leeftijd voor iedereen 3 jaar is. Om het voor alle kinderen gelijk te stellen moet een kind dus ook op het niveau van een 3-jarige functioneren om een wens vervuld te krijgen.

 

Meld een kind aan

Als de aanmelding binnen is gekomen en de aanvraag aan de basiscriteria betreffende leeftijd en woonplaats voldoet, bekijkt een medisch adviseur van Make-A-Wish Nederland, eventueel samen met de behandelende arts, of het kind inderdaad een wenskind is. Make-A-Wish Nederland heeft hiervoor, in samenwerking met een aantal medisch specialisten, een lijst gedefinieerd met ziektes, die door Make-A-Wish Nederland als levensbedreigend worden aangemerkt. Deze lijst dient als leidraad bij het beoordelen van aanvragen. In geval van twijfel wordt advies gevraagd aan onze medische commissie.

Wanneer de aanmelding van iemand anders dan de ouders afkomstig is, vragen wij om eerst de ouders van de aanmelding op de hoogte te brengen.

Meld een kind aan!

Make-A-Wish Nederland
Gebruiksvoorwaarden en Privacy


Wishnet

Tel 035 20 35 300 
KVK Woerden 41.13.13.21

Rabobank 36.60.21.222
IBAN NL48 RABO 0366 0212 22
BIC RABONL2U

ING Bank 25.333
IBAN NL11 INGB 0000 0253 33
BIC INGBNL2A
Nieuwsbrief
Wij versturen eens per 2
maanden een digitale
nieuwsbrief.