KIND AANMELDEN

Home > Wensen > Kind aanmelden
"Een wensvervulling geeft een positieve energie boost aan het wenskind en het hele gezin", zo vertelt arts Floor Abbink, kinderarts-oncoloog-hematoloog VU medisch centrum Amsterdam tijdens een interview.
 


Wanneer komt een kind in aanmerking voor een wens?

De doelgroep van Make-A-Wish Nederland bestaat uit kinderen van 3 tot 18 jaar met een ernstige, of zelfs levensbedreigende ziekte. Kinderen met kanker, CF en Duchenne komen altijd in aanmerking voor een wenvervulling. Voor deze drie ziektes is er een verkort aanmeldformulier.
Om je verder goed te informeren en teleurstellingen te voorkomen hebben wij onderstaand de voorwaarden voor je op een rij gezet. 

Voorwaarden:

  • het kind heeft een levensbedreigende ziekte
  • het kind woont of verblijft in Nederland
  • het kind is minimaal 3 en maximaal 17 jaar oud
  • het kind heeft nog niet eerder een wens laten vervullen door Make-A-Wish Nederland

Het kind heeft een levensbedreigende ziekte. Wat Make-A-Wish Nederland daar onder verstaat is een ziekte die leidt of kan leiden tot een beperking van de levensverwachting. Of het kind in aanmerking komt voor een wensvervulling wordt bepaald aan de hand van een opgestelde medische lijst. Make-A-Wish Nederland behoudt zich het recht voor om zelf te beoordelen of een aangemeld kind tot onze doelgroep behoort. De medische lijst en eventueel een beoordeling van onze medische commissie in overleg met de behandelend arts is daarbij doorslaggevend.

Wie kan een kind aanmelden?

Iedereen die een kind met een levensbedreigende ziekte kent en hem of haar een onvergetelijke wensvervulling wil bezorgen, kan een kind aanmelden.

  • de ouders of verzorgers van het kind
  • familieleden
  • vrienden
  • medisch personeel zoals artsen en pedagogisch medewerkers etc.
  • leerkrachten
  • etc.

Wanneer de aanmelding van iemand anders dan de ouders afkomstig is, vragen wij om eerst de ouders van de aanmelding op de hoogte te brengen.

Meld een kind aan

Als de aanmelding is binnengekomen en de aanvraag aan de basiscriteria betreffende leeftijd en woonplaats voldoet, bepaalt een onafhankelijke medische commissie of een kind tot de doelgroep behoort. Als leidraad wordt hiervoor een lijst gebruikt, die is samengesteld door nationale en internationale specialisten. Bij twijfel wordt door de medische commissie overlegd met de behandelend specialist.

Wanneer de aanmelding van iemand anders dan de ouders afkomstig is, vragen wij om eerst de ouders van de aanmelding op de hoogte te brengen.

Mocht je vragen hebben over het aanmelden van een kind, dan kun je telefonisch contact opnemen via 035 20 35 300.

Make-A-Wish Nederland
Gebruiksvoorwaarden en Privacy


Wishnet

Tel 035 20 35 300 
KVK Woerden 41.13.13.21

Rabobank 36.60.21.222
IBAN NL48 RABO 0366 0212 22
BIC RABONL2U

ING Bank 25.333
IBAN NL11 INGB 0000 0253 33
BIC INGBNL2A
Nieuwsbrief
Wij versturen eens per 2
maanden een digitale
nieuwsbrief.