ORGANISATIE

Home > Over ons > Wie zijn wij > Organisatie
Er zit een sterke organisatie achter Make-A-Wish Nederland die drijft op vrijwilligers die zorgvuldig alle stappen in het proces begeleiden en volgen. Het gaat immers om kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. De vervulling van een allerliefste wens kun je maar één keer beleven. Daarom moet alles op rolletjes lopen.
 

De allereerste wens

Het geld voor de eerste wensvervulling werd letterlijk bij elkaar gefietst door vrienden van de stichting. Dat geld was bestemd voor de wens van de tienjarige Cindy, die heel graag een keer een opname wilde bijwonen van het toen populaire tv-programma ‘Zeg ‘ns AA’. Haar wens was aangemeld door een enthousiaste hoofdverpleegster van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag en die wens ging in vervulling.

Cindy en Carry Tefsen

Een sterk team

Dit initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een krachtige organisatie. Sinds die allereerste wens zijn er ruim 6.000 wensen vervuld door bijna 400 vrijwilligers, 27 medewerkers en 4 bestuursleden.

Het team achter de wens wordt aangestuurd door het kantoor in Hilversum. De medewerkers van de wensafdeling coördineren alle wensvervullingen. Zij beoordelen de aanvraag, regisseren de wensvervulling en begeleiden de vrijwilligers. De medewerkers van de afdeling marketing en communicatie coördineren en initiëren de acties in het land, werven sponsoren en donateurs, onderhouden de relaties met de partners, sponsoren en donateurs en zijn verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie.

Make-A-Wish Nederland vervult de wensen met donaties van particulieren en sponsoren. Make-A-Wish Nederland krijgt geen subsidie van de overheid. De stichting heeft sinds al geruime tijd het CBF erkenning en de ANBI status. Make-A-Wish Nederland is aangesloten bij de Make-A-Wish Foundation International.

Beoordelen en belonen

Het beoordelingsbeleid van Make-A-Wish Nederland is er op gericht de medewerkers te helpen hun competenties (verder) te ontwikkelen en daarmee hun functioneren te verbeteren, teneinde de door de organisatie gewenste doelstellingen te behalen. Het is van belang dat medewerkers weten op basis van welke criteria zij worden beoordeeld. Make-A-Wish Nederland beoordeelt het functioneren van haar medewerkers op basis van twee beoordelingsgebieden: resultaatgebieden en competenties uit het functieprofiel. De kern van de beoordelingsystematiek is een gesprekscyclus bestaande uit een beoordeling- en evaluatiegesprek. Deze gesprekscyclus wordt ieder jaar éénmaal doorlopen en bestaat achtereenvolgend uit een beoordelingsgesprek en een evaluatiegesprek. De beoordeling bepaalt mede de hoogte van de beloning (vaste salaris). Alle functies zijn ingedeeld binnen een geldend functiewaarderingssysteem met bijbehorende salarisschalen, ofwel het functieloongebouw, en is marktconform. Het Bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de directeursbeloning volgt Make-A-Wish de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de code Wijffels. De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij Make-A-Wish vond plaats door het Bestuur.  

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 

Verkort meerjarenbeleidsplan Make-A-Wish Nederland 2014-2017

Make-A-Wish Nederland
Gebruiksvoorwaarden en Privacy


Wishnet

Tel 035 20 35 300 
KVK Woerden 41.13.13.21

Rabobank 36.60.21.222
IBAN NL48 RABO 0366 0212 22
BIC RABONL2U

ING Bank 25.333
IBAN NL11 INGB 0000 0253 33
BIC INGBNL2A
Nieuwsbrief
Wij versturen eens per 2
maanden een digitale
nieuwsbrief.