GEEF MET JE TESTAMENT

Home > Kom in Actie > Geef met je testament

Make-A-Wish Nederland in uw testament

Je kunt na jouw overlijden onze wenskinderen een "Hemels Geschenk" geven, door Make-A-Wish Nederland in jouw testament op te nemen. Dit kan op twee manieren.

Middels nalaten 

Je benoemt hierbij één of meerdere personen tot erfgenaam. Zij ontvangen ieder een gedeelte van jouw complete vermogen. Jij geeft per persoon of organisatie aan welk percentage zij ontvangen. Deze percentages mogen verschillen. Je kunt er ook voor kiezen Make-A-Wish Nederland als enig erfgenaam te benoemen.

 

Middels legateren

Met een legaat laat je een vast bedrag of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of een huis, na aan een persoon of organisatie. Met een legaat aan Make-A-Wish Nederland leg je heel precies vast wat Make-A-Wish Nederland krijgt. 

Je nalatenschap aan een goed doel, dus ook aan Make-A-Wish Nederland, is geheel vrij van successierechten. Alles wat je nalaat, komt volledig ten goede aan het vervullen van allerliefste wensen. Zo maak je onze wenskinderen tot jouw erfgenaam.

Make-A-Wish Nederland ontvangt jaarlijks verschillende legaten en erfstellingen. Elk met een bijzondere inhoud en een speciale achtergrond. Wij wikkelen ieder testament in samenwerking met de executeur zorgvuldig en met respect af.

Je kunt na jouw overlijden onze wenskinderen een "Hemels Cadeau" geven, door Make-A-Wish Nederland in jouw testament op te nemen.

Heb je Make-A-Wish Nederland reeds in uw testament opgenomen? Dan horen we dat graag, zodat we jou kunnen blijven informeren over het werk van Make-A-Wish Nederland.

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over jouw situatie en wensen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Alie Snel, Make-A-Wish Nederland.

Bereikbaar via asnel@makeawishnederland.org of 0348-754829.

Met algemene vragen over nalatenschappen kun je terecht bij de Notaristelefoon 0900-3469393. (Elke werkdag van 9 uur tot 14 uur bereikbaar, 80 eurocent per minuut) of op www.notaris.nl.

Wist je dat je ook kunst geven met belastingsvoordeel? Lees hier alle informatie.

Make-A-Wish Nederland
Gebruiksvoorwaarden en Privacy


Wishnet

Tel 0348 - 40 80 60
KVK Woerden 41.13.13.21

Rabobank 36.60.21.222
IBAN NL48 RABO 0366 0212 22
BIC RABONL2U

ING Bank 25.333
IBAN NL11 INGB 0000 0253 33
BIC INGBNL2A
Nieuwsbrief
Wij versturen eens per 2
maanden een digitale
nieuwsbrief.
op dit moment
6926
Wensen
vervuld