GEEF MET BELASTING VOORDEEL

Home > Kom in Actie > Geef met belasting voordeel
Wilt u maximaal profiteren van de fiscale aftrek op uw belastingaangifte en tevens Make-A-Wish Nederland langdurig steunen, dan kunt u overwegen een notarieel vastgelegde periodieke schenking te doen.
 

Geef met belastingvoordeel

Wil je maximaal profiteren van de fiscale aftrek op je belastingaangifte en tevens Make-A-Wish Nederland langdurig steunen, dan kun je overwegen een notarieel vastgelegde periodieke schenking te doen. De hiermee gemoeide gang naar de notaris en de administratieve afhandeling kan Make-A-Wish Nederland kosteloos van je overnemen. Hiertoe heeft Make-A-Wish Nederland een gunstige afspraak met onze eigen notaris. Periodieke schenkingen moeten voor minimaal vijf jaar worden vastgelegd. Langer kan ook. Dit is aan te raden wanneer je niet elke vijf jaar een nieuwe akte wilt opstellen. Make-A-Wish Nederland betaalt over jouw geschonken bijdrage geen belasting. Sinds 2006 zijn goede doelen vrijgesteld van schenkingsrechten.

Zoals je uit bovenstaand voorbeeld kunt opmaken, hebben beide partijen financieel baat bij deze constructie en draagt u structureel bij aan het vervullen van de allerliefste wensen van onze wenskinderen. Indien je een akte wilt opstellen, dan kun je gebruik maken van het volmachtformulier 2014

Je kunt dit formulier volledig ingevuld en inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan ons retourneren. Uiteraard ontvang je van ons een afschrift van de opgemaakte schenkingsakte en gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens.  Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek over je specifieke wensen en situatie of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ingrid Mol, Make-A-Wish Nederland. Bereikbaar via imol@makeawishnederland.org of 0348-754810

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld: Bij een jaarlijkse bijdrage van € 200,- als  gewone gift of een periodieke schenking van € 250,-, en een belastingtarief van 42%, zijn de "voordelen" voor jou en Make-A-Wish Nederland als volgt:

5 betalingen (akte 5 jaar)

Gewone gift

Periodiek

Voordeel schenker

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Uw belastingvoordeel

                      

€    525,-

netto schenking van u

€ 1.000,-

€    725,-

 

 

 

Voordeel Make-A-Wish Nederland

 

 

Inkomsten

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Kosten akte

        

€      50,-

Netto opbrengst

€ 1.000,-

€ 1.200,-

 
Wilt je je op een andere manier inzetten met jouw bedrijf? Kijk op onze bedrijvenpagina.
Geef met belasting voordeel
Make-A-Wish Nederland
Integriteit en Privacy
Tel 0348 - 40 80 60
KVK Woerden 41.13.13.21

Rabobank 36.60.21.222
IBAN NL48 RABO 0366 0212 22
BIC RABONL2U

ING Bank 25.333
IBAN NL11 INGB 0000 0253 33
BIC INGBNL2A
Nieuwsbrief
Wij versturen eens per 2
maanden een digitale
nieuwsbrief.
op dit moment
5488
Wensen
vervuld